OLIKA HJÄRNOR GER SMARTARE ORGANISATIONER.

280 Talent Group förverkligar era mångfaldsmål.
Nästan alla bolag sätter upp mål för att öka jämställdheten och mångfalden i sina organisationer som helhet, i ledningsgrupper, eller i tech team. Viljan saknas inte – men det är svårt att komma igång, hitta målgrupper utanför de egna nätverken, eller förstå CVn när tidigare arbetsgivare inte säger en så mycket. Det är här vi kommer in i bilden.

Varför 280
Sverige är ett land fyllt av möjligheter, entreprenörsanda, och kunskap. Vi på 280 ser det som vår uppgift att bidra till att dessa möjligheter tillvaratas. Våra erbjudanden bidrar till att lösa två utmaningar som många bolag brottas med:

 1. Forskning visar att grupper som präglas av mångfald presterar bättre och fattar bättre beslut. Ändå är det svårt att rekrytera utanför de sociala och kulturella sammanhang man känner till. Vi har omedvetna biases och vi har svårt att sätta erfarenheter som ligger långt från oss själva i ett sammanhang. Vårt team har med sin bakgrund goda förutsättningar att hitta och utvärdera personer med internationella erfarenheter. Allt efter devisen ”It takes one to know one”!
 2. En mycket vanlig tillväxtbroms för svenska bolag är att det är svårt att hitta och rekrytera rätt personer. Särskilt ingenjörer är det en stor brist på sedan många år – vilket märks inom hela spektrumet från byggingenjörer till utvecklare. 280 ger er tillgång till delar av kandidatmarknaden som inte har lika många relevanta kontaktytor för att hitta jobben som matchar kompetensen.

Vårt mål är att skapa framgång hos våra kunder – att bidra till ökad integration och att fler människor bland nyanlända kommer till sin rätt betraktar vi som en fantastisk bonus.

Vilka är 280?
280 är en nyskapad verksamhet startat av rekryteringsbolaget Talentia. Med Rana Barghouth som är Lead i satsningen, har vi sedan hösten 2018 byggt ut effektiva kanaler till nya målgrupper via privata och offentliga aktörer samtidigt som vi har löst rekryteringsuppdrag.

Vi har valt namnet 280 då det är årtalet som biblioteket i Alexandria tros ha grundats. Biblioteket tros ha varit det första flerspråkiga biblioteket, och var på sin tid ett ledande kunskapscentrum. På samma tema tror vi att smarta organisationer tar vara på nya infallsvinklar och ny kunskap.

Våra lösningar

 • Rekrytering
 • Talangpoolsbyggande
 • Marknadsföring
 • Översättning
 • Workshops och utbildning

Vår sökområden
Vår primära målgrupp på kandidatmarknaden är nyanlända och utlandsfödda som saknar tillräckligt goda kontaktytor mot arbetsmarknaden. Med detta sagt söker vi även utanför landets gränser, men främst riktar vi oss mot personer med akademisk utbildning, som redan bor i Sverige.

Branscher och kompetenser


Utifrån våra kombinerade erfarenheter är vi starkast inom följande branscher:

 • Finansiella tjänster
 • Försäkring
 • Fastigheter
 • Bygg/Entreprenad
 • Installation
 • Energi
 • Tech/Startups

Vad gäller rollerna vi kan bäst har vi en stor bredd, men med tyngdpunkt på specialister och chefer (mellanchefer eller CxOs). Exempel på specialisttjänster kan vara allt från SaaS-säljare till konsolideringserfarna controllers.

Med oss får du inget lager med plockfärdiga CV:n – det finns det andra aktörer som tillhandahåller. Oavsett om vi hjälper till med enskild rekrytering eller bygger upp en långsiktig talangpool, handlar det om att bryta ny mark och finna den delen av talangmarknaden som är rätt för just er. Våra samarbeten präglas av en kreativ och tillitsfull process, där vi anpassar budskap och ibland även rollen – för att finna de personer som kommer att tillföra störst värde.

SAME SAME BUT DIFFERENT

Har ni arbetat med Talentia kommer ni känna igen er hos 280. Vi har samma approach och ambitionsnivå. Att rekrytera med mångfald som ledstjärna ska inte medföra att du ska släppa på kompetenskraven – utan främst omdefiniera hur kompetenserna ska ha uppnåtts.

TILLSAMMANS LÖSER VI UPPGIFTEN

Vi samarbetar med ett brett spektrum av aktörer för att hjälpa våra kunder. Vissa ideella organisationer har som ambition att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden idag att komma in. Andra är privata bolag som vill hjälpa egna medarbetare vidare i karriären.

KONTEXTEN I FOKUS

Varje organisation har sina unika förutsättningar som vi tar avstamp ifrån. Vi utgår ifrån vad just ni behöver, organisatoriskt som kompetensmässigt, för att lyckas med era mångfaldsrekryteringar långsiktigt.

280 Talent Group

Vi är bara ett formulär bort. Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt!